Коллеги! Написал все в своем блоге. Здесь будут только фотот и немного вводной информации

1. Силы сторон:
Австрийцы 0 12 батальонов, 2 полка кавалерии, 9 моделей орудий
Прусско-английские войска - 12 батальонов, 3 полка кавалерии, 8 моделей орудий.

Всего на столы было выставлено более 1200 покрашенных миниатюр

http://3.bp.blogspot.com/-gJld-HnJ3Sw/UHKobVSKzyI/AAAAAAAAAhU/Ywr3Ew0NMdg/s1600/Start.jpg

http://3.bp.blogspot.com/-gJld-HnJ3Sw/UHKobVSKzyI/AAAAAAAAAhU/Ywr3Ew0NMdg/s1600/Start.jpg

http://4.bp.blogspot.com/-L3bIa3oIZyo/UHKqZ98LCkI/AAAAAAAAAiI/1MR1dDdtV5w/s1600/TwQYG.jpg

http://1.bp.blogspot.com/-GdqdF2ad5UI/UHKrPGafAeI/AAAAAAAAAig/gUM1_l2bXx4/s1600/FVs0o.jpg

http://3.bp.blogspot.com/-GTMtQ9xh-gs/UHKzi5i_1vI/AAAAAAAAAlg/p-KXQrQUBIE/s1600/0NDtr.jpg

http://4.bp.blogspot.com/-_EdpPXMlA6M/UHK26ukwENI/AAAAAAAAAno/iSEAsysDbdE/s1600/7JNV2.jpg

http://4.bp.blogspot.com/-sleLj3xpRWs/UHK2_kUU7mI/AAAAAAAAAoA/TIDOv9BDwL4/s1600/QKZdF.jpg

http://2.bp.blogspot.com/-yJle6x4i9Vk/UHK3ErH21uI/AAAAAAAAAoc/IhAmHbKI2eg/s1600/v0S4r.jpg

http://2.bp.blogspot.com/-K-2Y54P86jw/UHK5_ePNZaI/AAAAAAAAApY/PlyxxtugUeA/s1600/20121007_164435.jpg

http://3.bp.blogspot.com/-OVQRo7vZGYQ/UHK8mN2PHaI/AAAAAAAAArQ/HEDHA6_eJM8/s1600/5aEqT.jpg

http://1.bp.blogspot.com/-i3xdH9iDSxg/UHK8hOc0bfI/AAAAAAAAAq4/a7krJXNP8cU/s1600/20121007_181956.jpg